Współczynnik kierunkowy prostej przechodzącej przez dwa punkty

Współczynnik wyznaczamy tak samo jak w powyższym przykładzie, tzn. Wybieramy dowolny inny punkt należący do  wykresu tej funkcji, podstawiamy do wzoru i obliczamy . Dziedzina funkcji liniowej to zbiór liczb rzeczywistych.

Współczynnik \(b\) odczytamy spoglądając na miejsce przecięcia się wykresu z osią igreków. Widzimy wyraźnie, że funkcja przecina oś igreków dla dodatnich wartości, zatem \(b\gt0\). Wierzchołkiem wykresu funkcji kwadratowej jest punkt . Wiadomo, że wykres tej funkcji przechodzi przez początek układu współrzędnych. Współczynnik kierunkowy \(a\gt0\) oznacza, że funkcja jest rosnąca. Współczynnik \(b\lt0\) oznacza, że wykres funkcji przecina oś \(Oy\) pod osią \(Ox\).

Wykres funkcji liniowej jest linią prostą (co sugeruje zresztą sama nazwa funkcji). W tym temacie powiemy sobie jak rysować wykresy funkcji liniowej oraz jakie kluczowe informacje z takiego wykresu możemy odczytać. Współczynnik b decyduje o punkcie przecięcia się wykresu prostej z osią Y. O ile funkcja liniowa nie jest funkcją stałą (tzn. parametr ) funkcja liniowa ma jedno miejsce zerowe. W zadaniu chcą od nas, żebyśmy wyznaczyli wzór – czyli wstawiamy otrzymane współczynniki do wzoru.

Jeżeli odczytamy z wykresu współrzędne wierzchołka paraboli, tzn. I , to pozostaje wówczas do wyznaczenia tylko współczynnik . Wybieramy dowolny punkt należący do paraboli rubel deprecjonuje przeciwko greenback ( nie będący wierzchołkiem), podstawiamy do wzoru na postać kanoniczną i obliczamy . To oznacza, że wykres tej funkcji przechodzi przez punkt o współrzędnych \((3;-2)\).

Zadania generatorowe

Wyznacz wzór tej funkcji oraz jej najmniejszą i największą wartość w przedziale . Współczynnik można łatwo odczytać z wykresu funkcji, ponieważ punkt jest punktem przecięcia się paraboli z osią .Wtedy liczba niewiadomych zmniejsza się do dwóch. Odczytujemy dwa punkty z wykresu funkcji, i układamy układ dwóch równań z dwoma niewiadomymi i . Odczytujemy z wykresu funkcji jej miejsca zerowe, i podstawiamy do wzoru na postać iloczynową funkcji kwadratowej.

Warto skorzystać z innych własności funkcji kwadratowej i rozwiązać to zadanie korzystając z  jednego ze sposobów opisanych wcześniej. Funkcja liniowa o parametrze , a zatem funkcja postaci  jest funkcją stałą. Każda funkcja stała jest parzysta, nieróżnowartościowa i ograniczona. Każda funkcja liniowa o parametrze  jest różnowartośćiowa.

  • Wskaż wzór funkcji liniowej przedstawionej na wykresie.
  • O funkcji kwadratowej wiemy, że jest rosnąca w przedziale , jednym z jej miejsc zerowych jest liczba oraz, że jej wykres przecina oś OY w punkcie .
  • Należy podstawić jego współrzędne do wzoru funkcji i wykonać obliczenia.

To zadanie jest dobrze zrobione 😉 Współczynnik b mówi nam o miejscu przecięcia się wykresu z osią igreków. To miejsce jest na pewno pod osią iksów, bo gdyby było inaczej, to nie udałoby się spełnić dwóch warunków jednocześnie – czyli że funkcja jest rosnąca i ma dodatnie miejsce zerowe. O funkcji kwadratowej wiemy, że jest rosnąca w przedziale , jednym z jej miejsc zerowych jest liczba oraz, że jej wykres przecina oś OY w punkcie .

Tworzenie wykresu regresji liniowej

Mamy nadzieję, że nasz artykuł okazał się przydatny, jeśli chcieliście przypomnieć sobie najważniejsze informacje na temat funkcji liniowej. Na naszej stronie znajdziecie także wiadomości utrwalające wiedzę na temat figur geometrycznych, takich jak trapez czy romb. Monotoniczność funkcji daje się stwierdzić po wyglądzie skok inflacji sprawia, że handel jest nerwowy wizualnym jej wykresu (patrz przykłady poniżej). Rzecz jasna w Excelu istnieje ewentualność edytowania motywów wykresu liniowego. Dostępnych mamy wiele gotowych szablonów, które służą do zmiany wyglądu naszych wykresów. Kolejnym z najpopularniejszych wykresów statystycznych w Excelu jest wykres liniowy.

Zadanie

Zaczniemy od najprostszego wariantu i stopniowo będziemy zwiększać trudność. W każdej chwili po stworzeniu wykresów liniowych w Excelu możemy zmieniać ich wygląd. Pomocne mogą się okazać gotowe szablony, lecz mamy możliwość zmiany także dzięki trzem ikonom znajdującym się obok stworzonego wykresu. Jedną z najpopularniejszych funkcji Excela fidelity digital assets w celu zapewnienia opieki nad funduszem rentowności instrumentów pochodnych bitcoin jest rysowanie wykresów. Dzięki wbudowanym w program szabloną stworzenie profesjonalnego wykresu funkcji matematycznej czy diagramu przedstawiającego wyniki ankiety jest bardzo łatwe. Zagłębiając się w lekturę niniejszego artykułu, nauczysz się budować wykresy funkcji matematycznych, poprawiać je oraz dodawać nowe serie danych.

Jeżeli żaden z wykresów nie przypadł Ci do gustu albo masz potrzebę stworzenia własnego istnieje taka ewentualność. Jedną z wad używania diagramu liniowego jest brak możliwości ukazania zbyt wielu danych. Jeżeli naniesiemy na oś czasu dużo grup danych wykres będzie nieczytelny i bezużyteczny. Przejście z jednej postaci na drugą polega jedynie na przekształceniach funkcji.

Zadanie 8. (1pkt) Liczba \(-2\) jest miejscem zerowym funkcji liniowej \(f(x)=mx+2\). Wtedy:

Obydwa te warunki spełnia jedynie wykres z odpowiedzi \(C\). Wyznacz wzór tej funkcji, a następnie naszkicuj jej  wykres. – Sprawdzenie, czy dany punkt należy do wykresu funkcji liniowej. Należy podstawić jego współrzędne do wzoru funkcji i wykonać obliczenia. Jeżeli lewa strona równa jest prawej stronie równania, to dany punkt należy do wykresu funkcji. Gdzie (x1, y1) i (x2, y2) określają współrzędne dwóch punktów należących do wykresu funkcji liniowej.

Podobne zadania i testy

Informacje, które chcemy na nim przedstawić ukazane są za pomocą połączonej od początku do końca łamanej linii. Taka forma przedstawiania informacji pozwala nam na ukazanie danych w okresie czasu takich jak np. Wzrost albo spadek przychodów firmy czy wielkość bezrobocia.

Wyznaczanie wzoru funkcji kwadratowej korzystając z postaci ogólnej i punktu przecięcia z osią OY.

Wykresy liniowy pozwalają łatwo odnaleźć się w tendencji względem czasu, dlatego też jest on najczęściej stosowany do analiz giełdowych, ekonomicznych. Wymiar zawsze znajduje się na osi x, a miara jest zawsze na osi y. Z takiego rysunku wyraźnie widać, że funkcja jest rosnąca.

Jedną z głównych własności wykresu funkcji liniowej jest to, że do jej narysowania wystarczy znać współrzędne dwóch punktów. Przez takie dwa konkretne punkty przechodzić będzie tylko jedna prosta. Prosta jest malejąca, zatem możemy powiedzieć, że \(a\lt0\).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *