Dodatek węglowy w 2023 r Co planuje rząd?

Grupie sprzyjały wysokie ceny węgla koksowego i koksu, przekładające się na wyższe niż w ub. Sprzedaż węgla ogółem wyniosła w trzecim kwartale ok. 3,26 mln ton, w tym sprzedaż węgla koksowego ok. 2,68 mln ton – to 1,6 proc. Więcej niż w drugim kwartale i 1,3 proc. Sprzedaż wewnętrzna, czyli do koksowni z grupy JSW. Prawie dwie trzecie węgla JSW w trzecim kwartale trafiło do odbiorców zewnętrznych. Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) zwiększyła wydobycie swojego sztandarowego produktu – węgla koksowego, zarówno w odniesieniu do poprzedniego kwartału, jak i trzeciego kwartału 2022 r.

Grupa JSW wypracowała ponad 2 mld zł zysku netto, przy spadku przychodów o ponad 21 proc., na co wpłynęły głównie niższe o 28,5 proc. Średnie ceny koksu i niższe o 25 proc. Zysk netto JSW wyniósł ok. 0,8 mld zł. W trzecim kwartale tego roku kopalnie Jastrzębskiej Spółki Węglowej wyprodukowały w sumie 3,42 mln ton węgla (wzrost wobec poprzedniego kwartału o 3 proc.), z czego 2,83 mln ton stanowił węgiel koksowy – to 4,9 proc. Więcej niż w poprzednim kwartale oraz 7,3 proc.

Główny Urząd Statystyczny

Więcej niż w trzecim kwartale 2022. Do końca roku zaplanowany  import szacowany jest powyżej 9,3 mln ton, z czego ok 70% stanowią miały, które będą wykorzystane m.in. W sektorze elektroenergetycznym i ciepłowniczym, a ok 30% stanowią sortymenty grube i średnie na potrzeby odbiorców indywidualnych, w tym gospodarstw domowych.

  • Trudności czekają natomiast fundacje rodzinne – nie będą już mogły korzystać z ułatwień w obrocie ziemią rolną.
  • Wyzwaniem będzie też weryfikacja, czy kwota podana na fakturze odpowiada cenie ustalonej w umowie.
  • W sprawie przeciętnej średniorocznej ceny
    detalicznej 1000 kg węgla kamiennego w 2021 r.
  • W związku z tym, Komisja Europejska przedstawiła katalog działań, jakie mogą wdrażać poszczególne kraje, by złagodzić skutki tych podwyżek dla klientów końcowych, wśród których znalazły się m.in.

Również polski rząd szykował jeszcze w 2021 roku rekompensaty zarówno dla gmin, jak i najuboższych. Marek Suski, przewodniczący sejmowej komisji energii, zdradził wówczas, że przygotowywany był projekt ustawy, która miała zakładać rekompensaty dla gmin. Podobne bowiem działania dotyczące rekompensowania wysokich rachunków za gaz podejmowane są w innych krajach, w tym we Włoszech i Hiszpanii, gdzie rynek ropy: próba rozwoju nie jest liczyła ceny gazu wzrosły nawet o 400 proc. Prezentując poziom cen węgla przedstawiciele JSW przytoczyli średnią notowań indeksu węglowego The Steel Index (TSI) między kwietniem a sierpniem tego roku (243 USD za tonę), wpływającą na ceny węgla z JSW w trzecim kwartale. W porównaniu do średniej indeksu TSI z okresu styczeń-maj 2023, która wpłynęła na ceny w drugim kwartale, jest to mniej o ok. 20 proc.

Szkolnictwo wyższe i jego finanse w 2022 roku

Główne kierunki importowe to Kolumbia, RPA, Indonezja i Australia. Wysokie ceny energii elektrycznej podbijają inflację i jednocześnie obniżają realny wzrost dochodów ludności, co przełoży się na wolniejszy wzrost gospodarczy. Jest to klasyczny szok podażowy, czyli zaburzenie cen wynikające z braku towarów, które prowadzi jednocześnie do wyższej inflacji i niższej dynamiki PKB. Tego typu wstrząs powinien być co do zasady przejściowy. W składach opału w październiku cena węgla oscyluje w granicach 2000 zł. Mazowieckim węgiel kostka klasy 26 kosztuje średnio nieco powyżej 2000 zł.

Średnia cena węgla energetycznego sprzedanego przez JSW w trzecim kwartale w stosunku do poprzedniego kwartału wzrosła o ok. 3 proc. W pierwszym półroczu tego roku krajowe wydobycie węgla kamiennego energetycznego wyniosło ok. 21,5 mln ton, z czego ok. 18,7 mln ton stanowiły miały i inne sortymenty m.in. Na potrzeby elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni, natomiast ok. 2,8 mln ton stanowiły sortymenty grube i średnie na potrzeby odbiorców indywidualnych, w tym avatrade broker review: korzyści dla firmy i warunki handlowe gospodarstw domowych. Warto zauważyć, że obecny „renesans węgla” jest przykładem ciekawego paradoksu. To powoduje, że w części największych gospodarek, w tym w Chinach, USA oraz Niemczech nastąpi zwiększenie wykorzystania węgla w stosunku do poprzedniego roku, a także udziału tego surowca w miksie energetycznym. Wobec niedoborów i wysokich cen gazu, a także wobec wciąż rozwijanej infrastruktury OZE, prowadzi to do zwiększenia produkcji prądu w oparciu o węgiel.

Ceny węgla – ekogroszek, “Orzech”

Ale największy problem pojawił się w drugiej połowie roku, wraz z gwałtownym wzrostem cen energii na giełdach w Europie. Na przykład, w minionych dniach cena dostawy 1 MWH energii na dzień następny w Niemczech wynosiła 240 euro, wobec 50 euro przed rokiem. Ceny są blisko tegorocznego maksimum. W Polsce wzrost jest nieco niższy ze względu na fakt, że Polska większą część energii wytwarza z węgla, a nie gazu. W tym tygodniu cena dnia następnego na Towarowej Giełdzie Energii wynosi ok. 700 zł za MWH, co oznacza wzrost o ok. 100 proc.

Ceny zakupu/sprzedaży użytków rolnych w I kwartale 2018 r. wg województw – obowiązują od 25 czerwca 2018 r.

Z problemem wysokich cen gazu mierzą się dziś np. Spółki nawozowe – koszty zakupu gazu ziemnego odpowiadają za ponad połowę wszystkich kosztów produkcji nawozów azotowych. W trzecim kwartale koksownie JSW wytworzyły 0,85 mln ton koksu, podobnie jak kwartał wcześniej. Rok do roku nastąpił wzrost kwartalnej produkcji o ok. 9,3 proc. Sprzedaż koksu wyniosła 0,81 mln ton i była o 15,5 proc.

Część bowiem wyższych kosztów związanych z dostawą tego surowca dla firm, przerzucana jest na zwykłych obywateli np. W cenach sprzedawanych produktów i oferowanych usług. Wysoki ceny gazu i ograniczone dostawy sprawiają jednocześnie, że rośnie popyt na węgiel. Ten surowiec również silnie zdrożał, chociaż trudniej niż w przypadku gazu o jedną miarę w tym zakresie. Na przykład ceny kontraktów futures na dostawę węgla do hubu w Rotterdamie na koniec danego miesiąca, które są wyznacznikiem zwłaszcza dla Europy Zachodniej, wzrosły prawie 160 proc. W ciągu ostatniego roku – z poziomu ok. 62 dolarów za tonę do 145 dolarów za tonę.

Przedsiębiorstwa przemysłu chemiczny, stalowego, papierniczego, produkcję szkła oraz materiałów budowalnych. To z kolei może przekładać się na wzrosty cen produktów wytwarzanych maximarkets forex broker-przegląd i maximarkets informacje przez te branże. W najgorszym scenariuszu zaburzenia podażowe zimą przełożą się na ograniczenia w dostępie do nawozów, co z kolei może podnieść ceny żywności w 2023 roku.

W ubiegłym roku po węgiel trzeba się było zapisywać na listach oczekujących albo na składach, albo pod kopalniami. Niektórzy “polowali” na węgiel w e-sklepie PGG, co też nie było łatwym zadaniem. Węgla na hałdach nie brakuje i można kupić go od ręki. Podkreślił też, że w ostatnim czasie ceny węgla opałowego praktycznie się nie zmieniły, jednak jego zdaniem może nas czekać ich wzrost.

Jak wskazują autorzy noweli, ma ona zapobiec ryzyku jednej, dużej i skumulowanej podwyżki taryf na gaz na 2022 rok. Pomysłodawcy wskazują, że dotychczas zatwierdzone na ten rok taryfy przewidują ok. 100 proc., a w niektórych przypadkach nawet ponad 100 procentowe podwyżki. Co ciekawe, ustawa ta zakłada rozłożenie podwyżek na 2023, 2024 i 2025, milczy jednak na temat sposobu rozliczenia po 1 stycznia 2024. Wtedy to bowiem, zgodnie z europejskimi regulacjami, mają zniknąć taryfy dla gospodarstw domowych.

Dokument ten bowiem przewiduje liberalizację rynku gazowego dla odbiorców indywidualnych przez zniesienie obowiązku urzędowego zatwierdzania cen gazu od 2024 roku. Tak więc, za 2 lata gospodarstwa domowe będą płacić tyle, ile zażąda dostawca. Ze względu na obecną pozycję PGNiG, jako dominującego sprzedawcy gazu, oznacza to tylko jedno – drożyznę dla obywateli, ale ogromne zyski dla państwa. Jak podkreślają bowiem eksperci, po liberalizacji rynku, ceny gazu w Polsce mogą wzrosnąć nawet o 100 proc., czyli tyle, ile obecnie kosztuje gaz w Holandii i innych krajach (już teraz o 50 proc. więcej niż my płacą Niemcy). Rosnące ceny surowca wpływają na branże energochłonne, w tym chemiczną, determinując wzrost kosztów wytworzenia i konkurencyjność.

Pod sam koniec 2022 i na początku 2023 ceny węgla zaczęły spadać. Folder zawierający podstawowe informacje o produkcji i wykorzystaniu paliw, ciepła i energii elektrycznej w 2020 r. Takie są przypuszczenia branży, choć rządzący uspokajają, że węgla nie zabraknie na zbliżający się sezon grzewczy i jego ceny już nie wzrosną. W niedzielę, 1 października, wchodzi w życie solidnie „poprawiony” kodeks karny. Nowelizacja znacząco zmienia polską politykę karną.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *